logo skole

ОСНОВНА ШКОЛА ”25.мај” Доња Лопушња

skola

Историјат Школе

Основна школа као четврторазредна формирана је школске 1911/12 и радила је на описмењавању под именом „Лопушња“.

Исти су похађали редовни ученици као и одрасли грађани без обзира на године старости. Похађали су је углавном редовни ученици и одрасли махом мушког пола са територије засеока Лопушње (касније подељена на Горњну и Доњу) и околних села (садашње) општине Власотинце: Самарница,Лопушња,Ћелиште,Равна гора,Острц и Градиште. У то време за женски пол није било обавезно школовање,јер су оне биле по неписаном правилу припремане у породици да буду „праве домаћице“,земљорадници,сточари и слично. На овај начин школа је радила све до Другог светског рата. Најездом окупатора(Бугара и Немаца) на територији школе и околних села Бугари су од 1941.маја 1945. Годинеу згради школе формирали војну управу,а школа је функционисала у отажавајући околностима али рад није прекидала. Настава је реализована по приватним кућама мештана. Граница коју је окупаторски режим поставио у Лопушњи делила је засеоке и околна села тако да су поједини ученици школовање наставили у селу Јастребац а други део у приватној кући угледног мештана Јовановић Данила у Доњој Лопушњи. Напуштањем школске зграде 1945.године од стране окупатора ,Бугара , исту спаљују до темеља .Вољом грађана исте године подигнута је садашња постојећа зграда и од септембра исте године отпочела је наставни процес у образовању како мушке тако и женске популације ученика .

Школа и даље наставља рад под именом школа“Лопушња“ све до 1950.године,када је ушла у састав Основне школе „Синиша Јанић“ из Власотинца и проширила наставни процес у оквиру осмогодишњег школовања. Школске 1964/65.године уводи се једном одељење петог разреда због великог прихвата,односно прилива ученика из околних цела других општина Лесковац: као село Виље Коло,Ново Село,Палојце;општина Црна Трава : село Бистрица. Скола је у том времену радила са 240. Ученика у две смене, поподневна за нижу а поподневна за вису наставу. Године 1967. Школа стиже стамосталност, издвајањем из састава ОШ „Синиша Јанић“ , Власотинце. Под новим називом ОШ. „25.МАЈ“ Д. Лопушња,школа самостално ради са великим бројем ученика и два истурена оделења у с. Г. Лопушњи и с. Градиште све до 1980.године,када због миграције становништва број ученика постаје све мањи. Године 2002. Школске просторије кухиња и сала за физичко васпитање са архивом школе изгореле су у пожару а на истом месту саграђене су нове просторије:кухиња са трпезаријом пратеће просторије за смештај ученика и боравак предвиђене за,,ШКОЛУ У ПРИРОДИ“ Тренутно школа функционише само у матичној школи у с. Д.Лопушња са 38 ученика а своју будућност види у реализацији основног програма васпитног образовног процеса и реализацији програма ШКОЛЕ У ПРИРОДИ.