logo skole

ОСНОВНА ШКОЛА ”25.мај” Доња Лопушња

Наставно особље Основне школе „ 25мај „ Доња Лопушња

 • Српски језик , Ана Марић Стевановић , професор
 • Руски језик , Новица Станковић , наставник
 • Ликовна култура , Владимир Стаменковић , професор
 • Музичка култура , Зоран Стојановић , професор
 • Историја , Данијел Раденковић , професор
 • Географија , Саша Костић , професор
 • Физика , Душан Пешић , професор
 • Математика , Драган Миленовић , наставник
 • Математика , Маја Станковић , професор
 • Биологија , Драган Милошевић , професор
 • Хемија , Данијела Стефановић , професор
 • Техничко и информатичко образовање , Лилјана Светозаревић , професор
 • Техничко и информатичко образовање ,Томислав Митровић , професор
 • Физичко васпитање , Властимир Стојановић , професор
 • Енглески језик , Драгана Коцановић , професор
 • Професор разредне наставе , Драган Костић , професор
 • Грађанско васпитање , Саша Костић , професор
 • Грађанско васпитање , Ана Марић Стевановић , професор
 • Изабрани спорт , Властимир Стојановић , атлетика и стони тенис
 • Информатика и рачунарство , Душан Пешић , професор
 • Домаћинство , Владимир Видосављевић , професор

Ненаставно особље ОШ „25.мај“

 • Директор школе , Виолета Петковић , професор разредне наставе
 • Шеф рачуноводства , Гордана Димитријевић , дипломирани економиста
 • Секретар , Предраг Ранђеловић , правник
 • Благајник , Силвана Стојановић , економски техничар
 • Библиотекар , Владимир Видосављевић , професор
 • Помоћни радник , Мирјана Митровић
 • Помоћни радник , кувар Љубинка Миленовић