logo skole

ОСНОВНА ШКОЛА ”25.мај” Доња Лопушња

Наставно особље Основне школе „ 25мај „ Доња Лопушња

 • Наставник разредне наставе, Виолета Петковић, професор разредне наставе
 • Српски језик, Ана Марић Стевановић , професор
 • Руски језик, Новица Станковић , наставник
 • Ликовна култура , Јован Спасић , професор
 • Музичка култура , Зоран Стојановић , професор
 • Историја , Данијел Раденковић , професор
 • Географија , Саша Костић , професор
 • Физика, Немања Стојановић , професор
 • Математика , Драган Миленовић , наставник
 • Математика , Маја Станковић , професор
 • Биологија , Драган Милошевић , професор
 • Хемија , Данијела Стефановић , професор
 • Техничко и информатичко образовање , Лилјана Светозаревић , професор
 • Техничко и информатичко образовање ,Томислав Митровић , професор
 • Физичко васпитање , Властимир Стојановић , професор
 • Енглески језик , Драгана Коцановић , професор
 • Грађанско васпитање , , професор
 • Грађанско васпитање , Александра , професор
 • Изабрани спорт , Властимир Стојановић , атлетика и стони тенис
 • Информатика и рачунарство , Кристина Стојиљковић , професор

Ненаставно особље ОШ „25.мај“

 • Директор школе, Стојан Ковачевић, професор разредне наставе
 • Шеф рачуноводства, Гордана Димитријевић , дипломирани економиста
 • Секретар, Драган Благојевић, дипломирани правник
 • Библиотекар, Јасмина Петровић, професор разредне наставе
 • Педагог, Тамара Коцић, мастер педагог
 • Помоћни радник, Мирјана Митровић
 • Помоћни радник, сервирка Љубинка Миленовић
 • Ложач , Зоран Стаменковић , маш.техничар