Наставно особље

РБ Прeзимe и имe Рaзрeд Прeдмeт
1. Петковић Виолета I,II и III Професор разредне наставе и ОС
2. Ана Марић Стевановић VI-VIII Професор српског језика и ОС  VI рареда
3. Властимир Стојановић VI-VIII Професор физичког и здравственоог васпитања и ОС  VII разреда
4. Новица Станковић VI-VIII Наставник руског језика и ОС  VIII разреда
5. Радмила Јовић VII-VIII Професор математике
6. Видица Станковић VI Професор математике
7. Александра Станковић VI-VIII Професор физике и грађанског васпитања
8. Лилјана Светозаревић VIII Професор технике и технологије
9. Томислав Митровић VI-VII Професор технике и технологије
10. Јован Спасић VI-VIII Професор ликовне културе
11. Радисав Илић VI-VIII Професор музичке културе
12. Марко Стефановић VI-VIII Професор историје
13. Саша Костић VI-VIII Професор географије
14. Кристина Стојиљковић VI-VIII Професор информатике и рачунарства
15. Данијела Стефановић VII-VIII Професор хемије
16. Драгана Коцановић VI-VIII Професор енглеског језика