Ваннаставно особље

 

РБ Прeзимe и имe Занимање Функција
1. Ивана Стаменковић Професор разредне наставе Директор школе
2. Гордана Димитријевић Дипломирани економиста Шеф рачуноводства
3. Драган Благојевић Дипломирани правник Секретар школе
4. Тамара Коцић Дипломирани мастер педагог Педагог школе
5. Јасмина Петровић Професор разредне наставе Библиотекар школе